Nya goda tider stundar inom
förlossningsvården! Två saker har beslutats under oktober:


För det första
har det nu kommit rekommendationer från SFOG (Svensk Förening för Obstetrik
och Gynekologi) och Svenska Barnmorskeförbundet. Det gäller tidig avnavling.

Under en period har man klampat (klämt åt) navelsträngen omedelbart efter
framfödandet, innan barnet dragit sitt första andetag. Detta har utförts i tron
att man minskar risken för gulsot (neonatal ikterus) och underlättar för barnet
att etablera sin andning.

När jag hörde om ”klampning av navelsträngen” för första gången för
något år sedan, när jag ännu arbetade som adjunkt på barnmorskeprogrammet, så
trodde jag inte mina öron. Jag associerade till att man lika gärna kunde ta
stryptag på barnet (hårda ord) eftersom en oklampad navelsträng fortsätter att
syresätta barnet så länge det finns pulsationer i navelsträngen. Det innebär
att medan barnet etablerar sin egen andning får den hjälp på traven med syre
från mamman.

Vad jag inte visste då var att barnet även berövas viktiga stamceller och en
blodvolym som motsvarar om en vuxen förlorade 1,5-2 liter. (För den som inte
känner till det, så har en vuxen 70 kilosperson ca 5 liter, vilket innebär att
1.5 liter
är en tredjedel av blodvolymen. Jämför detta med att en blodgivare lämnar 0,45 liter. OBS att en
gravid kvinna vid slutet av graviditeten har ökat sin blodvolym med 1-2 liter och att normal
blödning i samband med födseln är < 1 liter.) Läs mer om de nya rekommendationerna
i Läkartidningens
senaste nummer
.

Blog ImageBilden är hämtad ur Childbearing. The Classic series, illustrerad av Jan Ruby Baird

För det andra
skall vi nu på förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg göra ett försök att
aldrig lämna en kvinna under pågående födsel om modermunnen är öppen >6 cm. Om inte kvinnan vill
själv, naturligtvis. Detta gäller såväl förstföderskor som omföderskor. Det här
gäller från 1 november och skall utvärderas. Det är jättegoda nyheter för
mycket forskning stödjer vikten av en stödpersons närvaro hos den födande
kvinnan för ett bättre förlossningsutfall.

Hur det går att genomföra i verkligheten är nästa fråga. Ibland är det helt enkelt
för mycket att göra på avdelningen och hur gärna man än vill, kan man inte vara
på två ställen samtidigt. Men närvaro behöver inte bara vara av barnmorska utan
även undersköterskor eller barnmorskestudenter. Ja, det skall bli intressant
att se hur detta faller ut.

Blog Image Illustratör som ovan

Kulturtolksdoulaprojektet
Under oktober har jag medverkat i utbildningen av kulturtolksdoulorna vid flera
tillfällen. Det har varit mycket spännande och snart är de klara att komma ut
på sina första uppdrag. Jag hoppas och tror att de kommer att vara ett gott
stöd till föderskorna.

Igår hade vi rollspel. Det var så intressant att se att genom att dramatisera
olika frågeställningar fick vi alla en ny förståelse för hur olika situationer
kan upplevas och hanteras. Ett av spelen gällde hur man kan hantera en
situation där föderskan har ont men tycker att hon klarar av värkarna bra,
doulan tycker att situationen är under kontroll och men säger att barnmorskan får göra den bedömningen. Men pappan tycker väldigt synd
om sin partner och insisterar på att hon skall ha en ryggbedövning. När rollspelet
var över och vi analyserade spelet, berättade den som spelat pappan att hon
kände sig så utanför! Precis som pappor nog gör emellanåt på förlossningen.
Medan andra känner sig väldigt delaktiga.

En katalog över de olika doulorna skall distribueras på bl a barnmorskemottagningarna i Göteborgsregionen och dessutom på födelsehusets hemsida. Visst är det fantastiskt?

Om du som läser detta skulle vilja komma i kontakt med dessa kulturtolksdoulor, kan du nå dem på födelsehusets länk.

Arbetet på förlossningen
kan jag ju inte berätta om i detalj av sekretesskäl. Men företeelser: Så
underbart det är att få vara med vid en födsel där kvinnan mellan krystvärkarna
skrattar och kysser sin man, gång på gång och barnet föds pigg och alert.

Eller: en kvinna som känner sig orolig för hur hon skall klara att föda,
faktiskt klarar detta fantastiskt bra, känner sig stärkt och på egna ben och i
egna armar stolt bär in sitt barn på BB, medan pappan släpar på alla väskor och
kläder.

Den närhet och ömhet som finns mellan många par berör mig djupt. Alla lever inte
i den livssituationen, det kan se så olika ut och vi alla har lättare eller
mindre lätt att lämna ut vårt känsloliv för andra. Men när jag bevittnar ömhet
och innerlighet blir jag så varm inombords.


Kursen i födselsförberedelse
har startat och det kändes väldigt lyckat. En reporter från Alingsås Tidning
gjorde ett kul
reportage
vilket jag fått en del uppmärksamhet av. Det var generöst av
föräldrarna att ställa upp på bild i tidningen och jag hoppas de får god
användning av kursen när barnen föds.

Nästa kurstillfälle är 17-18-19 november, och sedan har jag ett par i december
och januari.

Blog Image

Födelsehusets
filmvisning, Orgasmic Birth

den andra november, dvs i söndags, var intressant. Debra Pascali-Bonaro som är
filmens regissör och producent, var på plats och höll först en workshop. Många
gravida fanns i publiken, övriga var främst doulor och barnmorskor. Tyvärr kom
inte så många som man hade hoppats, men diskussionerna blev bra ändå.

En filmtrailer kan ses på youtube om du klickar här!

Födelsehuset hade beställt hem DVD-upplagor av filmen som alla fick en rykande
åtgång och skulle du vara intresserad att köpa en går det bra att göra det via Födelsehusets
hemsida.

Vid nästa kurs i födselsförberedelse som jag skall hålla kommer jag att visa
valda delar (eftersom jag var en av de som roffade åt mig en film innan de tog
slut!).

Under månaden har jag snitsat till förra årets flyer för Födelsehuset, vilken du kan ladda ner här:


Studiecirkeln för barnmorskor intresserade av hemförlossning

är i full gång. Vi har nu träffats fyra gånger och har fyra kvar. Vi är nu tio
deltagare vilket är bättre än jag vågat hoppas på. Första gången var det ju Åsa
som berättade om sin magisteruppsats Rätt,
Riktigt och Renligt
. Den behandlar villkoren för barnmorskor för hundra år
sedan. Barnmorskor ansågs inte kunna tänka själva och utrustades med en liten
bok som enkelt kunde bäras i förklädesfickan där instruktioner fanns för alla
tillfällen.

Ungefär som idag.

På förlossningen bär många barnmorskor en liten folder i sin ficka om hur att
tolka STAN-kurvan. (STAN är en slags CTG-övervakning av det ofödda barnet som
även analyserar foster-EKG. Denna metod anses överlägsen den CTG som använts
sedan slutet av 1970-talet i Sverige.) Att STAN-metoden nu är utvecklad under
omständigheter som misstänks för forskningsfusk och att granskningen av metoden
visade att tre barn hade dött och fem troligen drabbats av allvarliga
hjärnskador på grund av missbedömningar med STAN mellan 2003 och 2006, är en
annan sak.

Blog Image

Kan inte låta bli att fundera på vad vi drar för konsekvenser av olika
händelser inom förlossningsvården. Vi har inte alls slutat använda STAN trots
att belägg nu finns för att metoden inte är helt tillförlitlig.

Däremot har man dragit vittgående konsekvenser för huruvida födsel i vatten
skall vara möjligt eller ej i detta land efter en
tragisk händelse
1993. Då dog ett barn ett par dygn efter att det föddes i
vatten. En oväntad syrebrist hade gjort att barnet dragit efter andan medan det
ännu var under vatten. En liknande situation är inte beskriven i litteraturen
men här drar vi konsekvensen att man inte skall föda i vatten.

Vad föräldrar inte alltid känner till är att man som födande faktiskt själv har
väldigt mycket att säga till om. Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf
lyder:

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

2. vara lättillgänglig,

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen,

5. tillgodose patientens behov av kontinuetet och säkerhet i vården.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Om barnmorskan har informerat om kända för- och
nackdelar med en metod och kvinnan gör ett val utifrån det, så är det bara att
vara följsam till kvinnans val och notera det i journalen.
Blog ImageMen.

Kvinnor i aktivt förlossningsarbete befinner sig som regel inte i en situation
där det är möjligt att argumentera, för värkarna tar all uppmärksamhet. Kanske
är det så att med mer respekt för kvinnors egna önskemål och att vara öppen för
det, kan vi minska andelen förlossningsrädda. Halldorsdottir &
Karlsdottir
visar vikten av kvinnans känsla av medbestämmande för att hon
skall ha en god förlossningsupplevelse.

Till helgen skall jag till Köpenhamn och se mitt lilla barnbarn och hennes
föräldrar. Det är sannerligen en gåva med barn och barnbarn!

Blog Image