I söndags kväll föddes lilla Sofia på Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Det var en stor upplevelse i livet när Markus, min äldste son, ringde och berättade att Hanna hade fött. Tilldragelsen skedde i vatten vilket inte är så ovanligt i Danmark, men ganska sällsynt i Sverige. Det är ett litet mirakel varje gång ett barn föds. När det dessutom är ett friskt barn känner man sig extra tacksam. Blog Image
Här ses min son och min sondotter, mitt första lilla barnbarn, Sofia!

Den 15 september startade jag mitt arbete på förlossningsavdelningen på Östra sjukhuset. Jag har nu gått två veckors inskolning och det har varit så roligt och lärorikt. Jag känner mig berörd av mina upplevelser och så glad att åter vistas i denna miljö. Under dessa veckor har jag fått hjälpa fyra barn till världen samt varit med på ett planerat kejsarsnitt.

Att vara med som stöd och support, kunna konstatera att förlossningen går normalt framåt och peppa föräldrarna är väldigt meningsfullt. I kväll skall jag börja vaka. Det blir lite fler sammanhållna timmar åt gången och större chans att vara med om att ett litet barn kommer till världen. Nu håller jag tummarna att det skall gå bra att sova på dagen, men det tror jag. Förr i världen när jag vakade och hade småbarn hemma var det ofta svårt att sova och jag kände mig desperat ibland. Nu finns inget som stör så jag har gott hopp!

I förrgår var också en rolig dag. Jag hade hand om ett studiebesök från Minsk, Vitryssland. Det var personal från Healthy Choice, ett supportställe för barn och ungdomar som vuxit upp på barnhem. Svenska kyrkan (bland andra) stödjer denna NGO (non-government organization) och har haft utbyte med dem i flera omgångar. Under detta utbyte som varar en vecka, besöker de RFSU och Ungdomsmottagningen i Alingsås. Mitt uppdrag var att berätta om hur ungdomsmottagningar utvecklats i Sverige och hur man arbetar. Men jag fick också se film om hur man arbetar på Healthy Choice. Du kan läsa mer om det här.

I torsdags hade vi andra träffen i studiecirkeln för barnmorskor intresserade av hemförlossning. Vid detta tillfälle kom en förälder och berättade varför hon och hennes man gjort valet att föda hemma. Ursprungligen ville de bara ha kunskap om vilken barnmorska som skulle vara med när de födde. Någon egentlig önskan att föda hemma fanns inte från början. När det sedan uppdagades att det inte är barnmorskan från mödravården som man har till sin förlossning, så var det möjligheten att föda hemma som återstod som alternativ. Det är väldigt intressant att ta del av olika anledningar till att människor gör detta val. Jag ser fram emot den dag då vi kan erbjuda de kvinnor som så önskar, att få känna den barnmorska som är med vid födseln, även vid vanlig konventionell förlossningsvård. När det går att lösa i Danmark och Nederländerna, England och annorstädes – varför är det så svårt att genomföra här i Sverige?

Samtidigt kan jag konstatera att det finns forskning som INTE stödjer kontinuitet i vårdkedjan. I den engelska sammanställningen Intrapartum Care ges följande rekommendation:

Team midwifery (defined as a group of midwives providing care and taking shared responsibility for a group of women from the antenatal, through intrapartum to the postnatal period) is not recommended.

Anledningen är att man sett att personal, särskilt när de arbetar på sjukhus, har högre andel av utbrändhet, när man arbetar på detta vis. Man har inte heller kunnat bevisa att detta skulle vara mer kostnadseffektivt än konventionellt omhändertagande. Däremot ger man följande råd när det gäller framtida forskning:

Studies are needed that investigate the components affecting a woman’s satisfaction with her birth experience, including her emotional and psychological wellbeing. A robust method of assessing a woman’s satisfaction is also needed.
There should be studies carried out to investigate the effects of caseload midwifery (defined as one midwife providing care and taking responsibility for a group of women from the antenatal, through intrapartum to the postnatal period) on women, babies and healthcare professionals, including cost-effectiveness and long-term outcomes.

Ja, vi kan bara se fram mot mer forskning inom detta område.