Idag har jag och Bodil intervjuat fem kvinnor som vill delta i en utbildning till doula, alltså en stödkvinna som är med vid en födsel, mer som vän än professionell men med särskild utbildning och som är känd för den födande i förväg.

Bodil har sökt pengar, och fått, till ett projekt där kvinnor med utländsk bakgrund men väl hemmastadda i det svenska språket och samhället skall utbildas till doulor. Syftet är att de skall kunna bistå sina medsystrar från samma språkgrupp när de skall föda. Initialt gäller det födande kvinnor med särskild utsatthet, t ex ensamstående, som inte kan svenska, nyanlända till Sverige eller liknande.

Fem kvinnor träffade vi idag, alla mycket kompetenta och trevliga. Det här kommer att bli ett riktigt bra projekt tror jag! I morgon skall vi intervjua en grupp till och nästa vecka ytterligare några. Vecka 41 startar kursen och håller på i fem veckor. Från december till juni kommer de att göra praktik vilket innebär att vara med tre kvinnor före förlossning på mödravård samt under förlossning. Handledning ingår och hela projketet skall sedan utvärderas.

Väl hemma har jag förberett inför studiecirkeln för barnmorskor intresserade av hemförlossning. Den startar imorgon kväll i Alingsås och ca 10 barnmorskor har anmält intresse. Detta skall bli så roligt och det kommer många intressanta och kunniga föreläsare under kursens gång. Vi hoppas på att nå koncensus kring vilka riktlinjer vi bör följa när vi bistår kvinnor som vill föda hemma. Sedan är det inte alls säkert att alla dessa barnmorskor kommer att arbeta med hemförlossningar. men det är i allafall bra att många är med och är intresserade!

Så här ser innehållet i kursen ut: