Idag har jag och Bodil varit och tittat på ett hus i Majorna. Det skulle vara helt fantastiskt om vi kunde köpa det i Födelsehusets namn. En plats att ha många verksamheter: barnmorskemottagning, BVC, kursverksamhet som doulautbildning, föräldrautbildning och handledning, ett baby-friendly café, butik med barngrejor, doulaförmedling etc. Rum skulle kunna hyras ut till terapeuter av olika slag. The sky is the limit.

Fantasin får vingar och frågan är: hur realistiskt är detta? Vi behöver flera miljoner att köpa för och ytterligare flera miljoner att renovera för. Dessutom pietetsfullt då huset är Q-märkt. Blog Image
Bodil och jag har också varit på en familjecentral och berättat om kulturtolksdoulaprojektet. Det är Bodil som sökt och fått pengar från VGR för att under ett år driva projektet att utbilda kvinnor med annan etnisk bakgrund att vara doulor för sina landsmaninnor då vi vet att kvinnor med utländsk bakgrund är överrepresenterad när det gäller förlossningskomplikationer. Trots normal graviditet! Det blir tydligt att trygghet är basalt för en födande kvinna.

Jag passade på att göra reklam för Födelsehusets studiecirkel för barnmorskor intresserade av hemförlossningar, se bifogad fil.

På eftermiddagen besökte jag en kvinna jag bistod vid en hemfödsel för ett och ett halvt år sedan. Så roligt att se den lille knatten växa och frodas! Och nyttigt att bolla födelsehusidéer med henne. Den som lever får se…